Ordensreglement

 • Ordensreglement for Rock Under Broen
 • Alle anvisninger fra Rock Under Broens personale skal efterkommes
 • Kun betalende eller inviterede gæster har adgang til Rock Under Broens område
 • Vold og trusler er forbudt og medfører bortvisning og mulig politianmeldelse
 • Utryghedsgivende grupperinger og markeringer samt banderelaterede personer har ingen adgang
 • Personer under 18 år må ikke indtage alkohol på området
 • Alle former for besiddelse, salg eller indtagelse af narkotika medfører øjeblikkelig bortvisning og politianmeldelse
 • Crowd Surfing er strengt forbudt
 • Security kan afvise personer uden yderligere begrundelse
 • Åben ild er ikke tilladt på området
 • Øvrig dansk lovgivning skal efterkommes
Del: