Covid-19 – Spørgsmål vedr. billetter

Covid-19 - Hvem retter jeg mine spørgsmål til?

Alle spørgsmål vedr. billetter rettes til billet.dk

Salgsbetingelser fra billet.dk

Aflysning

  1. Ved sygdom, force majeure m.v. forsøges arrangeret en ny arrangementsdato, hvor købte billetter da vil være gældende. Billetter refunderes ikke, så længe et arrangement kan flyttes med samme opsætning til en anden dato.
  2. Ved aflysning af et arrangement refunderes grundprisen på billetten jf. dog 9.5.
  3. Ændring i dato, delvis gennemførelse af arrangement, arrangementer ikke gennemført i henhold til arrangementsbeskrivelsen etc. anses ikke for aflyste.
  4. Billetgebyrer, leveringsgebyrer, kortgebyrer samt evt. afholdte omkostninger til porto refunderes ikke.
  5. Såfremt aflysning skyldes arrangørens konkurs, indtræden i rekonstruktion, flytning af arrangement, andre mangler ved arrangementet etc. er dette Billet.dk uvedkommende og evt. reklamationer / krav skal rettes direkte mod arrangøren / boet. Bestemmelsen under punkt 9.4. er tillige gældende i forhold hertil.

Ændringer

  1. Billet.dk forbeholder sig retten til at ændre dato og tidspunkt for et arrangements gennemførelse, uden at dette kan betragtes som misligholdelse endsige aflysning af den pågældende arrangement.
Del: