4. maj 2021

RUB flyttes til juni 2022

Rock Under Broen udskydes til 2022 Det er med stor beklagelse, at Rock Under Broen må konstatere, at vi ikke kan afholde vores festival på grund af de restriktioner, der er blevet meddelt af regeringen, og derfor må udskyde Rock...