Ordensreglement for Rock Under Broen

Alle anvisninger fra Rock Under Broens personale skal efterkommes

Kun betalende eller inviterede gæster har adgang til Rock Under Broens område

Vold og trusler er forbudt og medfører bortvisning og mulig politianmeldelse

Utryghedsgivende grupperinger og markeringer samt banderelaterede personer har ingen adgang

Personer under 18 år må ikke indtage alkohol på området

Alle former for besiddelse, salg eller indtagelse af narkotika medfører øjeblikkelig bortvisning og politianmeldelse

Crowd Surfing er strengt forbudt

Security kan afvise personer uden yderligere begrundelse

Åben ild er ikke tilladt på området

Øvrig dansk lovgivning skal efterkommes

Må ikke medtages

• Våben og våbenlignende genstande
• Alkohol og læskedrikke
• Telte og pavilloner
• Paraplyer
• Bannere
• Fyrværkeri o.l.
• Grill
• Køletasker udført i hård plastik
• Køleelementer
• Levende dyr
• Professionelt kamera- eller videoudstyr

Det er tilladt at medbringe ½ liter kildevand pr person i uanbrudt flaske

video BANNER

stackcup

 

           midspar RUB vi støtter