ORDENSREGLER PÅ PLADSEN

Bemærk, at der kan være krav om at lade sig visitere.

 • Adgang til Rock Under Broen kan være forbundet med visitation af tøj og tasker.
 • Kun betalende og/eller inviterede gæster har adgang til Rock Under Broens område.
 • Utryg og voldelig opførsel er ikke tilladt. Det medfører bortvisning og mulig politianmeldelse.
 • Alle henstillinger fra sikkerhedsvagterne skal efterkommes.
 • Alle henvisinger fra Rock Under Broens personale skal efterkommes.
 • Utryghedsgivende grupperinger og markeringer samt banderelaterede personer har ikke adgang.
 • Personer under 18 må ikke indtage alkohol på pladsen.
 • Alle former for besiddelse, salg eller indtagelse af narketiske stoffer medfører bortvisning og politianmeldelse.
 • Crowdsurfing er forbudt.
 • Åben ild er ikke tilladt på pladsen.
 • Øvrig dansk lovgivning skal eterkommes.
 • Sikkerhedspersonalet kan ved overtrædelse af ordensreglementet bortvise en person.
 • Sikkerhedspersonalet kan bortvise en person uden yderligere begrundelse.
 • Der yder ikke økonomisk kompensation ved bortvisning.
 • Alle henstillinger fra sikkerhedsvagterne skal efterkommes.
 • Alle henvisinger fra Rock Under Broens personale skal efterkommes.

Følger man ikke dette, kan man blive bortvist. Der ydes ikke økonomisk kompensation ved bortvisning.

Brud på ordensreglerne kan medføre bortvisning fra pladsen og klipning af armbånd. Der ydes ikke økonomisk kompensation ved bortvisning.

Hvad må jeg ikke have med ind?

Følgende er ikke tilladt:

 • Alkohol og læskedrikke
 • Mad og madvarer
 • Køleelementer
 • Køletasker udført i hård plastik
 • Telte og pavilloner
 • Havestole, haveborde, oppustelige møbler
 • Paraplyer
 • Bannere
 • Fyrværkeri o.l.
 • Grill
 • Levende dyr
 • Professionelt kamera- eller videoudstyr, herunder droner.
 • Våben og våbenlignende genstand
 • Trækvogne er, uanset hvilken form de kommer i, ikke tilladt på pladsen.
 • Barnevogne, klapvogne og lign. uden barn er ikke tilladt.

Barnevogne, klapvogne og lign. med barn i, er tilladt. Vagterne vurderer ved indgangen om retningslinjerne er overholdt.

Forsøg på snyd med disse regler medfører bortvisning og klipning af armbånd.

Objekter der ikke opfylder vores krav skal efterlades udenfor indgangen. Vi tilbyder ikke sikker opbevaring af de ting du måtte skulle efterlade uden for pladsen. Uafhentede varer kasseres når festivalen lukker den pågældende dag.

Ja, du må tage én festivalstol med ind på pladsen. Tæpper er også tilladt.

Oppustelige stole/sofaer, madrasser, havestole, haveborde og lign. er ikke tilladte og vil blive krævet efterladt udenfor indgangen. Vi garanterer ikke for opbevaring af de ting du måtte skulle efterlade udenfor pladsen. Er du i tvivl så kontakt os. Uafhentede varer kasseres når festivalen lukker den pågældende dag.

Vi skal dog også oplyse, at vores sikkerhedschef, kan finde det påkrævet at lukke for ind gang af stole uden varsel.

Objekter der ikke opfylder vores krav skal efterlades udenfor indgangen.

Vi tilbyder ikke sikker opbevaring af de ting du måtte skulle efterlade uden for pladsen. Uafhentede varer kasseres, når festivalen lukker den pågældende dag.

Handicapfaciliteter

Der vil som altid være toiletfaciliterer med adgang for kørestolsbrugere og andre med særlige behov. Toiletterne er placeret tæt ved indgangen, på landsiden.

Som i 2023 har vi igen i 2024 et podie til vores kørestolsbrugere. Det fungerer efter først til mølle. Vi kan ikke garantere at der er plads til alle. Vi opfordrer til at man udviser hensyn, så alle får chancen for at få en plads på podiet.

Ved parkering på p-pladsen under broen, findes der et antal handicap pladser.

Vi kan ikke garantere at der er plads til alle. Vi anbefaler at man kommer i god tid, hvis man ønsker at sikre sig en parkeringsplads tæt på indgangen.

Det er muligt, mod fremvisning af handicap p-kort, at køre op til indgangen ved og blive sat af, og så parkere ude på pladsen.

Strandvejen er spærret af, men det vil være muligt, mod fremvisning af handicap p-kort, at blive lukket ind så man kan køre ind og blive sat af tættere på indgangen. Der vil dog stadig være et par minutters gang hen til indgangen.  

Andet?

Ja, det er muligt at leje en powerbank. De findes ifm. bagageboksene.

Det vil som de foregående år være muligt at benytte vores garderobe, til aflægning af tøj og tasker. Den findes ved informationen.

Vi har også bagageboksene, som foregående år. Det er kontantløst og kan benyttes med en app. Se mere information når du kommer på pladsen.

I forbindelse med bagageboksene kan der også lejes powerbanks til opladning af telefonen.

De ting vi får ind, samler vi sammen og det deles i opslag på Facebook i ugen efter Rock Under Broen. Så mangler du noget, så hold øje med vores Facebook side.

Det vil ikke være muligt at afhente glemte og tabte sager på pladsen under broen.

Det er ikke tilladt selv at komme ud på pladsen og lede efter jeres ting.

I ugen efter Rock Under Broen, vil det være muligt at afhente glemte sager. Herefter vil det blive afleveret til politiet i Middelfart.